Haberler

İBYS HAKKINDA

 Bilindiği üzere 27.02.2018 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev alan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelleri ile kendi işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenen işveren veya işveren vekillerinin elektronik ortamda göndereceği veriler ile gönderime esas usul ve esaslara ilişkin bir genelge yayınlamıştı.

Bu genelge kapsamında Bakanlık, İş sağlığı ve güvenliği alanında ilgili kurumlara sağlanacak karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verilerin anlamlandırılması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemin kullanımı ve verilerin bakanlığın belirlemiş olduğu usul ve esaslara uygun bir şekilde gönderimi, yetkilendirilmiş entegratör yazılım firmalarının geliştirdikleri yazılımları kullanmak suretiyle mümkün kılınmıştır.

BİLGE OSGB bu genelge kapsamında yetkilendirilmiş olan Risksoft-İSG yazılımını şirketimizin İSG ekibinin kullanımına sunulmuştur. Müşterilerimiz, arzu ederlerse Risksoft-İSG yazılımına erişim yetkisi alarak İSG ekibinin şirketiniz adına yönettiği verileri kontrol edebilir ve kendi iş güvenliği çalışmalarında raporlayabilirler.

 


Paylaş: