Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Hizmetleri

İş hayatımızda, sağlığımızı tehdit edebilecek belli başlı bir çok risk mevcuttur. Bu riskler hakkında yeterli bilgi sahibi olmamız ve bu risklere karşı etkili önlemlerin alınmasıyla hem kendimizi hem de sevdiklerimizin sağlıklarını güvence altına almış oluruz.

İş Güvenliği konusu, işyerinizdeki potansiyel risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı tedbirlerin alınması ve bunların yönetilmesidir. Risk Yönetimi, çok karmaşık ve konsantrasyonu yüksek bir konu olduğundan bu işi, eğitimli, sertifikalı, tecrübeli ve kendisini bu işe adamış İş Güvenliği Uzmanlarınca yapılır. Eksik ve hatalı risk yönetimi onarılamaz sonuçlar doğurabilir.

İşyeri sahiplerinin, İş Güvenliği konusunda sorumlulukları, kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. İşyerleri, yaptıkları işlerin yapısı itibariyle yasalar karşısında AZ TEHLİKELİ, TEHLİKELİ ve ÇOK TEHLİKELİ olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır. Yasalarımız, bu üç tehlike sınıflarına sertifikalı iş güvenliği uzmanlarınca bakılması gerekliliğini getirmiştir. 

Yine bu üç kategorideki tehlike sınıflarına bakacak İş Güvenliği Uzmanlarının nitelikleri, görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesi ile ilgili şartlar, yayınlanan yasal yönetmeliklerce tarif edilmiştir. Ekibimiz, yasaların kendilerine verdiği sorumlulukların bilinciyle siz müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye gayret ederler. 


Dökümanlar