Hizmetlerimiz

Risk Analizleri

İşyerinizdeki potansiyel iş güvenliği risklerinin tespit edilmesi ve kontrol altına alınması oldukça önemlidir.

İş kazalarının nerde ve ne zaman oluşacağı bilinmez. Konusunda eğitimli ve sertifikalı uzmanlarımız, iş yerinizde kapsamlı incelemelerde bulunarak işyerinizdeki olası riskleri belirler. Bu riskler, yaratacakları tehlikeler göz önünde bulundurularak önem derecelerine göre sınıflandırılır. İşyerindeki risklerin kontrol altına alınması, izlenmesi ve gerekli önleyici tedbirlerin alınması ile ilgili süreçler, dünyada kabul görmüş kontrol ve analiz metotları belirlenerek yönetilir. 

Dökümanlar