Hizmetlerimiz

İş Sağlığı Hizmetleri

Çalışan sağlığı, iş güvenliği kapsamında yer alan en önemli konudur. Bireylerin sağlıklarının en ciddi oranda risk altında kaldığı yerler işyerleridir. Kontrol altına alabildiğiniz veya görebildiğiniz her türlü riske karşı sağlığınızı emniyete alabilirsiniz. Ancak göremediğimiz, hissedemediğimiz ve bilgi sahibi olmadığımız riskler karşısında yapabileceğiniz çok az şey vardır. Bu durumda İş Sağlığı yönetimi konusu ön plana çıkmaktadır.

İşyerlerinde çalışan sağlığını olumsuz etkileyebilecek risklerin belirlenmesi ve bunların kontrol altına alarak izlenmesi çalışmalarını İşyeri Hekimlerince gerçekleştirilmektedir.

Endüstriyel alanda yüksek tecrübesi olan işyeri hekimlerimizce çalışanlar, daha işe başlamadan önce sağlık açısından yeterlilikleri değerlendirilir. İşletmemiz altyapı imkanlarıyla ve uzman hekim kontrollerinde temel radyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji tetkikler yapılmaktadır.

Merkezimizdeki radyoloji ünitemiz, TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) onaylıdır.

İşyeri hekimlerimiz ve diğer sağlık personeli ekibimiz, işyerlerinde İş güvenliği uzmanlarımızca müşterek çalışma gerçekleştirerek işyerindeki iş güvenliği risklerinin en etkin bir şekilde belirlenmesini sağlar. Çalışanlar, periyodik olarak sağlık kontrollerinden geçirilerek sağlık durumları yakından takip edilir. Yönetmeliklerin belirlediği şartlar çerçevesinde İşe Giriş ve/veya Periyodik Sağlık Raporları düzenlenir ve onaylanır.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelin nitelikleri, görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesi ile ilgili şartlar, yayınlanan yasal yönetmeliklerce tarif edilmiştir. Ekibimiz, yasaların kendilerine verdiği sorumlulukların bilinciyle siz müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye gayret ederler. 

Dökümanlar